24 juni 2019
Geplaatst door admin

Een lange tijd werd Badhoevedorp in tweeën gesplitst door de A9. Na het besluit van de gemeente om de A9 middels een nieuw trace om te leggen, zagen AM én de bewoners van Badhoevedorp een kans: een mogelijkheid om de voorheen gescheiden delen te verenigen. Directeur Peter Heuvelink (AM) is al jaren betrokken bij de ontwikkeling van het A9 tracé in Badhoevedorp. In dit interview spreken we hem over de hechte gemeenschap die zo kenmerkend is voor Badhoevedorp en hoe er door nauwe samenwerking en elkaar uit te dagen nu een bijzonder kwalitatief plan voor de toekomst ligt.

Samenwerking
‘De bewoners van Badhoevedorp zijn ontzettend begaan met de nieuwe plannen. In aanloop van dit project zijn er dan ook veel gesprekken gevoerd met de Dorpsraad en andere bewoners. Dit heeft onder andere geresulteerd in een Badhoevedorpse groennorm die hoger ligt dan in de rest van de gemeente Haarlemmermeer! Ook zijn sportclubs zoals de tennisvereniging, de korfbalvereniging en de scouting op hun eigen locatie gebleven. Zonder het gesprek met elkaar te voeren, waren deze verenigingen ondergebracht in het grote sportcomplex aan de zuidkant van Badhoevdorp. Dit is echt tot stand gekomen vanuit de energie en de analyse van de Dorpsraad die wij samen met de verschillende partijen hebben gedaan.’

Kruispunt van stad en dorp
Badhoevedorp staat symbool voor de samenkomst van lokaal dorpsleven en een globaal karakter. Men zegt elkaar nog gedag op straat en (her)kent elkaar. Sommige bewoners wonen hier al meer dan 30 jaar! ‘Maar Badhoevedorp heeft ook een internationaal karakter door de ligging: Schiphol Airport ligt op een steenworp afstand en je stapt zo op je fiets richting Amsterdam, naar bijvoorbeeld het Vondelpark. Het is een kruispunt van stad en dorp.’

Deze mix van lokaal en internationaal zal op den duur ook te zien zijn in de inwonersamenstelling van Badhoevedorp. ‘Er komen veel nieuwe bewoners bij. Die zullen ook voor een groot deel uit Amsterdam komen en kiezen voor Badhoevedorp vanwege het globale karakter. Toch is het bijzonder om te zien dat veel nieuwe bewoners wél een link hebben met Badhoevedorp. Die zijn hier bijvoorbeeld opgegroeid. En mensen uit Amsterdam West kennen Badhoevedorp al omdat hun kinderen in Badhoevedorp op school zitten.’

Verbindend groen
Om ontmoetingen tussen huidige en nieuwe bewoners van Badhoevedorp te stimuleren, is er veel ruimte voor groen. ‘Neem bijvoorbeeld een van de wandelnetwerken, zoals het Lint, dat door de nieuwe wijken van Quatrebras heenloopt en aansluiting heeft op de bestaande wijken. De nieuwe wijk wordt op deze manier verbonden met de rest van Badhoevedorp. Nieuwe bewoners worden aangemoedigd om ook de rest van Badhoevedorp te leren kennen. De huidige bewoners kunnen zo eenvoudig langs de nieuwe wijken lopen die Badhoevedorp rijk is en er ruimtelijk weer één dorp van maakt.’ Naast deze verbinding speelt de ecologie ook een centrale rol in het gebied: ‘Met dit vele groen dragen we bij aan de ecologische verbindingszone de Groene As. Deze loopt tussen Amstelland en Spaarnwoude. We hebben bijvoorbeeld zwaluwkasten geplaatst en de bestaande vleermuisroutes zijn ingepast en uitgebreid. Het groen dat we aanbrengen in de nieuwe plannen zorgt ook voor de toekomstbestendigheid van het plan, zeker als je kijkt naar de klimaatverandering. Ook besteden we veel aandacht aan duurzaamheid van de huizen in Quatrebras.’

Stad en gebied maken
‘Het belangrijkste is om de leefbaarheid van het dorp te verbeteren. Moet je voorstellen: eerst konden mensen maar op vier plekken onder de snelweg door en door de omlegging zal de luchtkwaliteit voor de bewoners behoorlijk zijn verbeterd. Nu kunnen bewoners te voet naar de kinderboerderij aan de andere kant van het dorp, langs de nieuwe groenstructuren. Een van de pijlers van AM is ‘Stad en gebied maken’ en dat is in deze ontwikkeling een hele belangrijke. Het project kent een lange aanloop in samenwerking met de bestaande gemeenschap, waardoor we nu in de bestaande omgeving iets kunnen toevoegen voor jong én oud.’Delen: