10 september 2019
Geplaatst door Amy Bijsmans

Op zaterdag 31 augustus j.l. zijn de ‘pluk- en moestuintjes’ op een deel van het oude tracé van de A9 officieel in gebruik genomen. Ruim 40 dorpsbewoners hebben een moestuintje geopend. Daarmee is alle grond van 800 m2 allemaal in gebruik. Een prachtig initiatief van Ronald de Vré, van Stichting Zorgboerderij de Badhoeve en Ron Cordemeijer.

Ron: ‘Het is geweldig om te zien dat er zoveel belangstelling is. Dit maakt het ontzettend leuk en zorgt meteen voor wat (dorp)gezelligheid.’ Stichting Noway A9 – die twee jaar geleden het Noway A9 Festival organiseerde – doneerde de opbrengst van het festival aan de pluk- en moestuintjes. ‘Het festival had als doel een gezellig en uniek afscheid van de A9 te vieren én bij succes een bedrag over te houden om het dorp nog iets terug te geven. Bomen voor Badhoevedorp!’ Het festival hield uiteindelijk een winst over van € 7.250,-. Dit bedrag heeft het Bestuur van de Stichting ruim 2 jaar gereserveerd heeft om hun voornemen “Bomen voor Badhoevedorp” te kunnen realiseren. En wat voor bomen! Dankzij deze bijdragen komen er straks fruitbomen, die de komende jaren bij de moestuintjes op het oude tracé zullen staan. De bomen krijgen zodra de bouw van Quatrebras start een nieuwe locatie in het dorp, bijvoorbeeld op de Zorgboerderij. Delen: