29 juni 2020
Geplaatst door Amy Bijsmans

Het afgelopen jaar konden inwoners van Badhoevedorp meedenken over de functies, sfeer en het uiterlijk van het nieuwe dorpsplein. Ook over de bouwstijl van de gebouwen eromheen kon meegedacht worden. Omdat het nog te vroeg is om drie schetsontwerpen te tonen, heeft de gemeente als tussenstap drie ‘verbeeldingen’ gemaakt, om te laten zien wat de wensen zijn voor het nieuwe dorpsplein.

Het afgelopen jaar konden inwoners van Badhoevedorp meedenken over de functies, sfeer en het uiterlijk van het nieuwe dorpsplein. Ook over de bouwstijl van de gebouwen eromheen kon meegedacht worden. Momenteel werken we nauw samen met de gemeente en de vastgoedeigenaren om deze resultaten te vertalen naar een uitgewerkt plan voor het nieuwe centrum. Dit verloopt voorspoedig, maar kost iets meer tijd dan verwacht. Omdat het nog te vroeg is om drie schetsontwerpen te tonen, heeft de gemeente als tussenstap drie ‘verbeeldingen’ gemaakt, om te laten zien wat de wensen zijn voor het nieuwe dorpsplein. In deze verbeeldingen gaat het om de wensen voor de functies, sfeer en het uiterlijk van het nieuwe plein. Dus nog niet om de vorm van het plein, of de gebouwen eromheen. Elke indeling heeft een ander ‘accent’, die bepaalt wat er wel – en ook niet – mogelijk is op het plein. 

Verbeelding 1: meerdere functies
Op deze eerste verbeelding heeft het dorpsplein meerdere functies. Zo is er ruimte voor groen, met bomen en bankjes. Verder is het dorpsplein flexibel in te delen, zodat er ook ruimte is voor evenementen en de markt. Ook is er in deze indeling een fontein, die geschikt is om in te spelen. 

 Image not found 

Verbeelding 2: accent op groen
Deze verbeelding heeft het accent wat meer liggen op de groene inrichting van het plein. Er is ruimte voor verhoogde plantvakken met bloemen, planten en bomen. Rondom de plantvakken is er ruimte om even te zitten en ook op het plein staan losse bomen. Hierdoor is er volop ruimte om elkaar te ontmoeten en te genieten van het groen om je heen. Wel is er door de plantvakken minder vrije ruimte. Zo is er alleen ruimte voor kleinschaligere evenementen. Ook past de markt niet in zijn geheel op het dorpsplein, maar loopt deze dan voor een deel door in de straten naar het dorpsplein. Wel is er ruimte voor een fontein. 

 Image not found

Verbeelding 3: ruimte voor groen, spel en ontmoetingen
Bij deze indeling staan plantvakken voor bloemen, planten en bomen verspreid over het plein. Hierdoor ligt het accent nu nog meer op een groene inrichting van het plein. Er is meer mogelijkheid voor spel en ontmoeting. Door de verspreide plantvakken is er geen ruimte meer voor evenementen. De markt is bij deze indeling meer verspreid over het plein en de straten er naartoe. Bij deze indeling is er ook ruimte voor een fontein.

Image not foundDelen: